smartnetworks

בדיקת תשתיות תקשורת

כאשר פורסים תשתיות תקשורת חשוב מאוד להקפיד על בדיקות עמידה בתקן הרצוי בסיום ההתקנה כדי למנוע תקלות בעתיד בזמן העבודה. היצרנים המובילים בעולם נוהגים להעניק אחריות של עשרות שנים על תשתית התקשורת במידה ובוצעה ע"י מתקין מוסמך ונבדקה עפ"י דרישת התקן.

Smart Networks  מבצעת בדיקות עם מכשירי בדיקה כגון: FLUKE, OTDR, P.M.

 

Smart Networks מוסמכת ע"י חברת CORNING לביצוע בדיקות תשתיות תקשורת.

 

 

 

FLUKE CableAnalyzer

Power Meter

OTDR

צור קשר

תשתיות תקשורת מחשבים

Your details were sent successfully!