smartnetworks

עיצוב רשתות

בעולם המודרני כאשר כל התקשורת עובדת עם רשת האינטרנט אנו ממליצים לתכנן את הרשת עוד בשלב תכניות הבנייה יחד עם

תכניות החשמל והתקשורת.

 

מומלץ לבצע תכנון נכון ויעיל של תשתיות התקשורת במבנה, מיקום וגודל ארון התקשורת, תוואי העברת הכבילה וסוג כבלי הרשת.

 

תכנון טוב של הרשת יספק ללקוח  בטווח הקצר אפשרות לחבר כל מכשיר חשמלי לרשת ואופציה לכסות את כל המבנה ברשת אלחוטית בצורה מושלמת, בטווח הארוך הלקוח יקבל שקט לשנים רבות וחיסכון משמעותי בעלויות של תשתיות תקשורת לאחר גמר המבנה שעלותם יקרה בהרבה.

 

Smart Networks מבצעת עיצוב, תכנון וייעוץ של רשתות ותשתיות תקשורת בשלב תכניות הבניה.

Smart Networks מספקת את כל עבודות התקשורת הנדרשות במבנה לאחר סיום עבודות הבינוי.

פתרונות תקשורת
פתרונות תקשורת | טכנאי תקשורת | טכנאי אינטרנט
פתרונות תקשורת

צור קשר

תשתיות תקשורת מחשבים

Your details were sent successfully!