smartnetworks

מצלמות אבטחה IP

מצלמות אבטחה IP

תשתיות תקשורת

 

מצלמות אבטחה אנלוגיות שימשו שנים רבות  כסטנדרט בתחום מצלמות האבטחה, בשנים האחרונות המגמה משתנה עקב ירידה במחיר של מצלמות ה IP ושיפור רב באיכות התמונה לעומת מצלמות אבטחה אנלוגיות.

 

איכות התמונה הגבוהה במצלמות ה IP גרמה לשינוי בשוק המצלמות ודוהרת לעבר עתיד שכולו מצלמות IP.

 

איכות התמונה הנמוכה במצלמות אבטחה אנלוגיות מתבטאת בעיקר כאשר ישנו צורך בהתמקדות בדברים קטנים בתמונה לדוגמא:

זיהוי מספר בלוחית רישוי של רכב היה מאוד קשה במצלמות האנלוגיות בשל תמונה מטושטשת מאוד, זיהוי פורץ או אדם שלא מוכר וכו'.

 

במצלמות IP מרמה של 2 מגה פיקסל ומעלה ניתן בקלות לזהות ולרדת לפרטים הקטנים.

 

כמות הפרטים אשר נקלטים במצלמות IP גבוהות לעומת מצלמות אבטחה אנלוגיות, הרזולוציה של מצלמות ה IP גבוהה ונעה בין 1 מגה פיקסל ל 5 מגה פיקסל כסטנדרט באיכות HD ויותר מכך.

 

יתרונות נוספים של מצלמות אבטחה IP הן יכולות שליטה של כל מצלמה בנפרד, כלומר המצלמות מתחברות באמצעות כבר רשת שהוא חלק מתשתית התקשורת האחודה של הארגון  ודרך רשת האינטרנט מתאפשרת גישה מכל מקום לכל מצלמה במערך האבטחה. כמו כן ניתן לצפות במקביל בכמה מצלמות אשר כל מצלמה נמצאת באזור אחר, לדוגמא: צפיה ממספר סניפים שונים ממרכז שליטה אחד.

 

תשתית התקשורת של מצלמות IP  היא תשתית תקשורת שמורכבת מכבלי רשת שזהים לכבלים של תשתיות תקשורת המחשבים שהיא סטנדרטית בכל ארגון (תשתית אחודה) ומשרתת את מערכות הטלפון, המחשבים וכו'. 

 

כמו כן קיימות מצלמות IP אלחוטית אשר לא מצריכות תשתית תקשורת פיזית,

מצלמות אלו פחות מומלצות משום שהם סובלות מהפרעות בתקשורת האלחוטית דבר שפוגע בתפקודם.

 

יתרון נוסף במצלמות IP הקוויות הוא יכולת להעביר את מתח המצלמה על גבי הכבל רשת יחד עם התקשורת באמצעות טכנולוגית POE,  לעומת המצלמות האנלוגיות שבו מתח המצלמה עובר על גבי כבל נפרד.

 

את ניהול המצלמות IP, הקלטה ושמירת הצילומים ניתן לבצע באמצעות מכשיר ייעודי להקלטת מצלמות אבטחה IP הנקרא NVR שמזכיר בתיפקודו ל DVR הסטנדרטי.

האפשרות הנוספת היא שליטה על המערכת באמצעות מחשב ע"י התקנת תוכנה ייעודית.. 

 

חברת Smart Networks עוסקת במתן פתרונות תקשורת ומבצעת ייעוץ, תכנון והקמה של מצלמות אבטחה.

צור קשר

תשתיות תקשורת מחשבים

Your details were sent successfully!

מצלמות אבטחה | מצלמות אבטחה IP | מצלמות IP | תשתיות תקשורת | פתרונות תקשורת